कन्हान परिसरात ५९ कोरोना रूग्णाची भर  : कोरोना अपडेट

कन्हान परिसरात ५९ कोरोना रूग्णाची भर  

#) कन्हान चाचणीत ४५, स्वॅब ९ व साटक ५ असे एकुण ५९ रूग्ण आढळुन एकुण १९९७ रूग्ण. 

    

कन्हान : – कोविड -१९ संसर्गरोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान तर्फे नगरपरिषद नविन भवन येथे शुक्रवार (दि.२) एप्रिल ला रॅपेट १२३ चाचणीत ४५, (दि.३१) स्वॅब चे ९ व प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक ३७ चाचणीत ३, स्वॅब २ असे ५ एकुण कन्हान परिसर ५९ रूग्ण आढळुन असुन कन्हान परिसर एकुण १९९७ रूग्ण संख्या झाली आहे.  

       गुरूवार (दि.१) एप्रिल २१ पर्यंत कन्हान परिसर  १९३८ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे नगरपरिषद नविन भवन येथे (दि.२) एप्रिल शुक्र वार ला रॅपेट १२३ स्वॅब ७८ अश्या २०१ चाचणी घेण्या त आल्या.यात रॅपेट १२३ चाचणीत कन्हान १४, कांद्री १२, टेकाडी कोख ७, जुनिकामठी ४, गोंडेगाव २, गहु हिवरा १, गाडेघाट २, देवलापार ३ असे ४५ रूग्ण, (दि .३१) मार्च च्या स्वॅब चाचणीचे कन्हान ९ तर आरोग्य केंद्र साटक च्या रॅपेट ३७ चाचणीत तेलनखेडी १ आमडी २ असे ३ व स्वॅब चाचणीत कन्हान १, मनसर १ असे ५ रूग्ण कन्हान परिसर एकुण कन्हान २४, कांद्री १२, टेकाडी कोख ७, गोंडेगाव २, जुनिकामठी ४, गहुहिवरा १, गाडेघाट २, देवलापार ३ तेलनखेडी १, आमडी २, मनसर १ असे ५९ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर एकुण १९९७ कोरोना बाधिताची संख्या झाली आहे. आतापर्यंत कन्हान (९३८) कांद्री (३१३) टेकाडी कोख (२०८) गोंडेगाव खदान (७१) खंडाळा(घ) (११) निलज (१२) सिहोरा (६) जुनिकामठी (२७) गाडेघाट ५, गहुहिवरा (५) असे कन्हान केंद्र १५८९ व साटक (३९) केरडी (२) आमडी (३०) डुमरी (१५) वराडा (१४३) वाघोली (४) बोरडा (२८) पटगोवारी (१) चांपा १, निमखेडा (१) घाटरोहणा (८) खेडी (१६) बोरी (१) तेलनखेडी ८, बेलडोगरी (१३) बखारी १ असे साटक केंद्र ३१७ नागपुर (३१) येरखेडा (३) कामठी (११) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी(१) लापका(१) मेंहदी (८) करंभाड (१) नयाकुंड (२) खंडाळा (डुमरी)(६) हिंगणघाट (१) पिपळा (खापा) १,आजनी (रडके) १,रामटेक १, पारशिवनी १, देवलापार ३, मनसर १ असे ८३ रूग्ण असे कन्हान परिसर एकुण १९९७  रूग्ण संख्या झाली असुन यातील १३०२ रूग्ण बरे झाले. तर सध्या ६५८ बाधित रूग्ण असुन कन्हान (१७) सिहोरा ३, कांद्री (८) टेकाडी (२) निलज (१) गहुहिवरा (२) वराडा (३) गोंडेगाव १ असे कन्हान परिसरात एकुण ३७ रूग्णाची मुत्यु ची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – ०२/०४/२०२१

जुने एकुण  –  १९३८

नवीन         –      ५९

एकुण       –   १९९७

मुत्यु           –      ३७

बरे झाले     –  १३०२

बाधित रूग्ण –   ६५८

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

कन्हान परिसरात ११८ रूग्ण आढळुन कोरोना उद्रेक : कोरोना अपडेट  

Sun Apr 4 , 2021
कन्हान परिसरात ११८ रूग्ण आढळुन कोरोना उद्रेक   #) कन्हान चाचणीत ७९, स्वॅब १७ व साटक २२ असे ११८ रूग्ण आढळुन एकुण २११५ रूग्ण.     कन्हान : – कोविड -१९ संसर्गरोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान तर्फे नगरपरिषद नविन भवन येथे शनिवार (दि.३) एप्रिल ला रॅपेट १६२ चाचणीत ७९, (दि.१) स्वॅब चे १७ व प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक […]

Breaking News

Archives

Categories

Meta