तेजस संस्था कामठी व्दारे कन्हान नदी शांती घाट रस्त्याकरिता राबविले स्वछता अभियान #) तेजस संस्थेच्या ११३ प्रशिक्षणार्थ्यांनी श्रमदान करून तयार केला व्यवस्थित रस्ता.  कन्हान : – तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामठी व्दारे तेजस प्रशिक्षणार्थ्यांनी स्वच्छता अभियान राबवुन क न्हान नदी शांतीघाट रस्त्यावरील रेती, माती व वाढले ली काटेरी झुडुपे कापुन रस्ता सुरळीत करित […]

Archives

Categories

Meta