एम.जी.नगर कन्हानचे मित्रांसह पोहायला गेले ल्या दोघाचा कन्हान नदीपात्रात बुडून मुत्यु.  #) कन्हान नदी पात्रात पोहण्याचा मोह दोन मुलाच्या जिवावर बेतला.  कन्हान : – नगरपरिषद प्रभाग क्र १ एम.जी. नगर  कन्हान येथे राहणारे चार मित्रांसह कन्हाननदी सत्रापुर शिवारातील नदीपात्रात पोहताना चार मित्रा पैकी हासिम पुरवले व रोहन भिसे या दोन मित्राचा […]

लॉज मध्ये महिलेस पैश्याचे प्रलोभन देऊन देहव्यापार करणा-या आरोपी पकडले.  #) कन्हान पोलीसांची लॉज वर धाड टाकुन कारवाई.  कन्हान : – पोलीस स्टेशन अंतर्गत टेकाडी शिवाराती ल एन एच ४४ महामार्गा वरील स्पाट ऑन रेनबो लॉजिंग अँण्ड बोर्डींग मध्ये पिडीत महिलेस पैश्याचे आमिष देऊन देहव्यापार करण्यास प्रवृत्त करणा-या आरोपीस पकडुन १३ हजार […]

Archives

Categories

Meta