कन्हान परिसरात ५६ रूग्ण आढळले : कोरोना अपडेट

कन्हान परिसरात ५६ रूग्ण आढळले 

#) कन्हान चाचणीत ३२, स्वॅब चाचणीत ७,  साटक चाचणीत १७ असे एकुण ५६ रूग्ण. 

#) कन्हान १६, टेकाडी १३,कांद्री ५,गोंडेगाव २, खेडी २, साटक ११, आमडी १,बोरडा ५,रामटेक १ असे ५६ मिळुन कन्हान परिसर १६८५ रूग्ण. 

    

कन्हान : – कोविड -१९ संसर्गरोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान तर्फे नगरपरिषद नविन भवन येथे (दि.२७) मार्च शनिवार ला रॅपेट १३३ चाचणीत ३२ तर साटक रॅपेट २५ चाचणीत १७ व (दि.२५) च्या स्वॅब चाचणीत ७ असे एकुण कन्हान १६ , कांद्री ५, टेकाडी १३, गोंडेगाव २, खेडी २, साटक ११, आमडी १, बोरजा ५, रामटेक १ असे ५६ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर १६८५ रूग्ण संख्या झाली 

      शुक्रवार (दि.२६) मार्च २१ पर्यंत कन्हान परिसर  १६२८ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे नगरपरिषद नविन भवन येथे (दि.२७) मार्च शनि वार ला रॅपेट १३३ स्वॅब १०१ अश्या २३४ चाचणी घेण्यात आल्या. यात रॅपेट १३३ मध्ये कन्हान १३, कांद्री ४, टेकाडी कोख १२, गोंडेगाव १, खेडी २ असे ३२ रूग्ण तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक च्या रॅपेट २५ चाचणीत साटक ११, बोरडा ५,रामटेक १ असे  १७ रूग्ण तर कन्हान (दि.२५) च्या स्वॅब चाचणीत कन्हान ३, कांद्री १, गोंडेगाव १, टेकाडी १, आमडी १ असे ७ एकुण- कन्हान १६, कांद्री ५, टेकाडी १३, गोंडेगाव २, खेडी २, साटक ११, आमडी १ बोरडा ५, रामटेक १ असे ५६ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर एकुण १६८५ कोरोना बाधि ताची संख्या झाली आहे. आता पर्यंत कन्हान (८०२) कांद्री (२६३) टेकाडी को ख (१६०) गोंडेगाव खदान (५७) खंडाळा (घ) (७) निलज (१२) सिहोरा (५) जुनिकामठी (२३) गाडेघाट २, गहुहिवरा (३) असे कन्हान केंद्र १३२८ व साटक (३२) केरडी (२) आमडी (२७) डुमरी (१५) वराडा (१३९) वाघोली (४) बोरडा (१५) पटगोवारी (१) चांपा १, निमखेडा (१) घाटरोहणा (६) खेडी (१३) बोरी (१) तेलनखेडी ३, बेलडोगरी (१३) बखारी १, असे साटक केंद्र २७८ नागपुर (२९) येरखेडा (३) कामठी (१७) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी (१) लापका (१) मेंहदी (८) करंभाड (१) नयाकुंड (२) खंडाळा (डुमरी)(६) हिंगणघाट (१) पिपळा (खापा) १, आजनी (रडके) १, रामटेक १ असे ७५ रूग्ण असे कन्हान परिसर एकुण  १६८५ रूग्ण संख्या झाली असुन यातील ११२८ रूग्ण बरे झाले. तर सध्या ५२३ बाधित रूग्ण असुन कन्हान (१५) सिहोरा ३, कांद्री (८) टेकाडी (२) निलज (१) गहुहिवरा (१) वराडा (३) गोंडेगाव १ असे कन्हान परिसरात एकुण ३४ रूग्णाची मुत्यु ची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – २७/०३/२०२१

जुने एकुण  –  १६२९

नवीन         –      ५६

एकुण       –   १६८५

मुत्यु           –      ३४

बरे झाले     –  ११२८

बाधित रूग्ण –   ५२३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कन्हान परिसरात २९ रूग्ण आढळले  : कोरोना अपडेट

Sun Mar 28 , 2021
कन्हान परिसरात २९ रूग्ण आढळले  #) कन्हान चाचणीत १५, स्वॅब चाचणीत १४ असे एकुण २९ रूग्ण.  #) कन्हान२०,टेकाडी२,कांद्री२,गोंडेगाव२,खंडाळा १ असे २९ मिळुन कन्हान परिसर १७१४ रूग्ण.       कन्हान : – कोविड -१९ संसर्गरोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान तर्फे नगरपरिषद नविन भवन येथे (दि.२८) मार्च रवि वार ला रॅपेट […]

You May Like

Breaking News

Archives

Categories

Meta